สถิติเลขท้าย 2 ตัวบน : สถิติหวยออกบ่อยสุด
หมายเลขรางวัล
11  9 ครั้ง 
22  8 ครั้ง 
54  8 ครั้ง 
67  7 ครั้ง 
72  5 ครั้ง 
62  5 ครั้ง 
51  5 ครั้ง 
40  5 ครั้ง 
44  5 ครั้ง 
47  5 ครั้ง 
33  5 ครั้ง 
13  5 ครั้ง 
14  5 ครั้ง 
77  5 ครั้ง 
82  5 ครั้ง 
84  5 ครั้ง 
98  5 ครั้ง 
97  4 ครั้ง 
94  4 ครั้ง 
88  4 ครั้ง 
91  4 ครั้ง 
83  4 ครั้ง 
76  4 ครั้ง 
15  4 ครั้ง 
16  4 ครั้ง 
37  4 ครั้ง 
56  4 ครั้ง 
64  4 ครั้ง 
66  4 ครั้ง 
70  4 ครั้ง 
71  4 ครั้ง 
69  3 ครั้ง 
75  3 ครั้ง 
53  3 ครั้ง 
58  3 ครั้ง 
60  3 ครั้ง 
55  3 ครั้ง 
43  3 ครั้ง 
50  3 ครั้ง 
45  3 ครั้ง 
46  3 ครั้ง 
00  3 ครั้ง 
03  3 ครั้ง 
07  3 ครั้ง 
08  3 ครั้ง 
28  3 ครั้ง 
26  3 ครั้ง 
81  3 ครั้ง 
92  3 ครั้ง 
93  3 ครั้ง 
95  3 ครั้ง 
96  3 ครั้ง 
87  2 ครั้ง 
90  2 ครั้ง 
85  2 ครั้ง 
78  2 ครั้ง 
79  2 ครั้ง 
27  2 ครั้ง 
12  2 ครั้ง 
30  2 ครั้ง 
 หน้า 1 | 2  


   

คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก