สถิติเลขท้าย 3 ตัวบน : สถิติหวยออกบ่อยสุด
หมายเลขรางวัล
311  4 ครั้ง 
422  4 ครั้ง 
684  4 ครั้ง 
816  3 ครั้ง 
656  3 ครั้ง 
704  3 ครั้ง 
454  3 ครั้ง 
438  3 ครั้ง 
537  3 ครั้ง 
630  3 ครั้ง 
377  3 ครั้ง 
327  3 ครั้ง 
147  2 ครั้ง 
342  2 ครั้ง 
143  2 ครั้ง 
227  2 ครั้ง 
231  2 ครั้ง 
367  2 ครั้ง 
370  2 ครั้ง 
371  2 ครั้ง 
372  2 ครั้ง 
373  2 ครั้ง 
344  2 ครั้ง 
351  2 ครั้ง 
354  2 ครั้ง 
426  2 ครั้ง 
364  2 ครั้ง 
387  2 ครั้ง 
391  2 ครั้ง 
022  2 ครั้ง 
054  2 ครั้ง 
062  2 ครั้ง 
067  2 ครั้ง 
069  2 ครั้ง 
070  2 ครั้ง 
072  2 ครั้ง 
050  2 ครั้ง 
091  2 ครั้ง 
094  2 ครั้ง 
108  2 ครั้ง 
123  2 ครั้ง 
136  2 ครั้ง 
140  2 ครั้ง 
149  2 ครั้ง 
198