สถิติเลขท้าย 2 ตัวล่าง : สถิติหวยออกบ่อยสุด
หมายเลขรางวัล
57 10 ครั้ง
69 10 ครั้ง
52 9 ครั้ง
64 8 ครั้ง
65 8 ครั้ง
66 8 ครั้ง
67 8 ครั้ง
51 8 ครั้ง
26 8 ครั้ง
35 8 ครั้ง
79 8 ครั้ง
86 8 ครั้ง
92 8 ครั้ง
98 8 ครั้ง
91 7 ครั้ง
85 7 ครั้ง
28 7 ครั้ง
11 7 ครั้ง
14 7 ครั้ง
62 7 ครั้ง
63 7 ครั้ง
59 7 ครั้ง
53 7 ครั้ง
50 7 ครั้ง
25 7 ครั้ง
43 6 ครั้ง
44 6 ครั้ง
48 6 ครั้ง
20 6 ครั้ง
24 6 ครั้ง
36 6 ครั้ง
33 6 ครั้ง
96 6 ครั้ง
97 5 ครั้ง
95 5 ครั้ง
90 5 ครั้ง
87 5 ครั้ง
80 5 ครั้ง
82 5 ครั้ง
34 5 ครั้ง
31 5 ครั้ง
37 5 ครั้ง
10 5 ครั้ง
17 5 ครั้ง
29 5 ครั้ง
21 5 ครั้ง
12 5 ครั้ง
13 5 ครั้ง
47 5 ครั้ง
55 5 ครั้ง
56 5 ครั้ง
45 5 ครั้ง
58 5 ครั้ง
61 5 ครั้ง
71 5 ครั้ง
72 5 ครั้ง
68 4 ครั้ง
46 4 ครั้ง
42 4 ครั้ง
40 4 ครั้ง
 หน้า 1 | 2


   

คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก