สถิติเลขท้าย 3 ตัวล่าง : สถิติหวยออกบ่อยสุด
หมายเลขรางวัล
---  412 ครั้ง 
000  236 ครั้ง 
--- --- --- ---  44 ครั้ง 
238  9 ครั้ง 
061  6 ครั้ง 
066  6 ครั้ง 
115  6 ครั้ง 
818  6 ครั้ง 
843  6 ครั้ง 
949  6 ครั้ง 
986  5 ครั้ง 
766  5 ครั้ง 
806  5 ครั้ง 
661  5 ครั้ง 
664  5 ครั้ง 
699  5 ครั้ง 
705  5 ครั้ง 
761  5 ครั้ง 
460  5 ครั้ง 
511  5 ครั้ง 
558  5 ครั้ง 
606  5 ครั้ง 
611  5 ครั้ง 
626  5 ครั้ง 
111  5 ครั้ง 
165  5 ครั้ง 
085