<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> Untitled Document
-
ต้นโพธิ์ออกรากคล้ายมือมนุษย์


ต้นโพธิ์ออกรากคล้ายมือมนุษย์ 


ชาวบ้านในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นำดอกไม้ธูปเทียนและแป้งฝุ่น สักการะต้นศรีมหาโพธิ์ขนาดใหญ่บริเวณด้านหลังโรงงานผลิตสุรา หลังมีชาวบ้านพบต้นโพธิ์มีรากคล้ายรูปมือมนุษย์ โดยชาวบ้านเล่าว่า เจ้าที่อารักประจำต้นโพธิ์มาเข้าฝันช่างรับเหมาที่มาขุดบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานผลิตสุรา โดยบอกว่าการทำงานของช่างรับเหมารบกวนและสร้างความรำคาญให้กับเจ้าที่ ให้นำของมาเซ่นไหว้เพื่อขอขมา วันรุ่งขึ้นจึงได้ไปที่ต้นโพธิ์พบว่าที่โคนต้นมีรากอยู่จำนวนมาก แต่มีหนึ่งรากที่มีลักษณะคล้ายมือมนุษย์ จึงได้เล่าให้คนงานและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงฟังถึงความฝัน หลังทราบข่าวชาวบ้านได้นำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้สักการะ พร้อมทั้งนำแป้งฝุ่นมาทาหาเลขเด็ดตามความเชื่อ พร้อมทั้งนำโทรศัพท์มือถือรุ่นที่สามารถถ่ายรูปได้ถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อดูและเป็นสิริมงคลแก่เครื่องโทรศัพท์ด้วย