<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> Untitled Document
-
จำนวนธูป ในการไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์


ฟ้าดิน ทีกง ทีตี่แป่บ้อ

ฟ้าดิน ( ทีตี่แป่บ้อ ) ทีกง - เทพยดาฟ้าดิน

การไหว้ ทีกง แบบเต็มชุด จะไหว้อย่างละ 5 ดอก ( รวม 10 ดอก )

แบบย่อ อย่างละ 1 ( รวม 2 ดอก )
เพื่อลดควันธูป และการเก็บก้านไปทิ้ง
เหมาะสำหรับที่ ๆ มีคนไปไหว้มาก ๆ

เซี้ยบ่อเนี้ย เทพเจ้า

เทพเจ้า

เช่น ไฉ่ซิ้งเอี้ย - เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, ครุฑ, เทพเจ้า ต่าง ๆ
โดยทั่วไปจะไว้ 3 ดอก ( หมายถึง ฟ้า ดิน บุคคล )

*** ที่ประตูข้างละ 1 ดอก - คือไหว้ เทพประตู ( หมึ่งซิ้ง ) *** 

 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณ ต่าง ๆ

  1. พระภูมิ เจ้าที่ ( ตี่จู้ / แป๊ะกง ) 5 ดอก

  2. วิญญาณทั่วไป ( ฮ่อเฮียตี๋ ) 10 ดอก ( ความหมายคือ ครบจำนวน )

  3. บรรพบุรุษ 1 คน / 1 ดอก

  4. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เฉพาะตามความเชื่อ ความนิยม เช่น พระพรหม 9 ดอก