<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> Untitled Document
-
ตลึงศพหลวงปู่ทิมมรณะภาพ 100 วันไม่เน่า


วันที่ 30 มิ.ย. 52  เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง   ช่วยกันเคลื่อนย้ายโรงศพที่บรรจุสังขาร   พระครูสังวรสมณกิจ   หรือหลวงปู่ทิม  เกจิชื่อดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และเป็น อดีตเจ้าอาวาสวัดพระขาว  อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา  ออกมาที่ตรงกลางศาลาการเปรียญของวัดพระขาว  เพื่อทำพิธีเคารพศพ  ก่อนจะเคลื่อนย้ายร่างของหลวงปู่ทิม  ลงไปบรรจุในหีบแก้วฝังมุกที่จัดทำขึ้นตามความประสงค์ของหลวงปู่ทิม   ที่สั่งลูกศิษย์ไว้ก่อนมรณภาพ  โดยทันทีที่เปิดโลงศพออกมา พบว่าสังขารของหลวงปู่ทิมไม่เน่าเปื่อย และยังคงอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์ทั้งหมด แม้เวลาจะผ่านมาแล้ว 100   วัน  นอกจากนี้ยังพบว่า สภาพศพของหลวงปู่ทิม โดยเฉพาะที่เนื้อตัวนั้นยังอ่อนนุ่ม   มีสีเหลืองอ่อนๆ คล้ายกับคนนอนหลับ และยังพบอีกว่าในช่วงที่มีการเปิดโลงศพ  มีกลิ่นหอมว่านไพร  และกลิ่นชานหมากหอมฟุ้งไปทั่วศาลา  สร้างความอัศจรรย์ให้กับลูกศิษย์  กว่า  500  คน  ที่มาร่วมในครั้งนี้

      หลวงปู่ทิม  เกจิชื่อดัง  จ.พระนครศรีอยุธยา   และเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพระขาว  อ.บางบาล    มรณภาพเมื่อวันที่  22  มีนาคม  2552  ที่โรงพยาบาลโรคทรวงอก  จ.นนทบุรี   จากนั้นได้มีการเคลื่อนย้ายศพมาตั้งสวดบำเพ็ญกุศลที่วัดพระขาว  อ.บางบาล  จนครบ  100  วันเมื่อคืนนี้   จึงได้มีการเปิดโลงศพ  เพื่อเคลื่อนย้ายร่างของหลวงปู่ทิมไปบรรจุยังหีบแก้วฝังมุก  ตามความประสงค์ของ หลวงปู่ทิม  เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้    และในวันอาทิตย์ที่ 5  กรกฎาคม นี้   ทางวัดพระขาว  จะจัดพิธีเชิญหีบแก้วฝังมุก  ที่บรรจุสังขารของหลวงปู่ทิม ขึ้นสู่มณฑปลายรดน้ำ ที่มีชื่อว่า   อัตตสันตมหาเถราจารย์   ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่หลวงปู่ทิม  ให้จัดสร้างไว้และหากหลวงปู่ทิม  มรณภาพลงให้นำร่างของหลวงปู่ทิม  ไปตั้งไว้ยังที่ดังกล่าว