รูปแบบสลาก

สลากกินแบ่งรัฐบาล ปัจจุบันพิมพ์ออกจำหน่าย จำนวน 46 ชุด
ตัวเลขเหมือนกันทุกชุด ๆ ละ 1,000,000 ฉบับ รวม 46,000,000 ฉบับ
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 จำนวน 30 ชุด หมายเลขชุดที่ 01 ถึงชุดที่ 30
กลุ่มที่ 2 จำนวน 16 ชุด หมายเลขชุดที่ 51 ถึงชุดที่ 66