.. ขั้นตอนการออกรางวัล ..

  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เชิญผู้มีเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนสื่อมวลชน มาเป็นกรรมการและเป็นสักขีพยาน ในการออกรางวัลแต่ละงวด โดยประธานกรรมการ เป็นผู้กำกับดูแลการออกรางวัลให้เป็นตามขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการออกรางวัลทุกท่านตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลโดยละเอียด
2.  ประธานกรรมการออกรางวัลเสี่ยงจับหมายเลขประจำตัวหลักเพื่อติดตั้งวงล้อและอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง 6 หลัก ว่าจะนำอุปกรณ์แต่ละชุดไปตั้งที่หลักใด
3.  คณะกรรมการออกรางวัลตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลอีกครั้ง และตั้งตัวเลขตามที่ประธานกรรมการกำหนดให้ อยู่กลางกระจังของวงล้อทั้ง 6 หลัก
4.  ประธานกรรมการออกรางวัล เสี่ยงจับเครื่องหมายสีแทนตำแหน่งรางวัลที่ 2, 3, 4, 5 ว่าจะออกรางวัลใดก่อน ได้เครื่องหมายสีใดก็จะออกรางวัลนั้นด้วยวงล้อจนครบ
5.  การออกรางวัลที่ 2 และที่ 3 จะใช้เครื่องออกรางวัลอัตโนมัติแบบ Multipick Gem “6” ประธานกรรมการออกรางวัลจะกดปุ่มการทำงานของเครื่อง เพื่อให้ลูกปิงปองหมายเลขแต่ละห้องคละกัน เมื่อเห็นว่าลูกปิงปองหมายเลขคละกันดีแล้ว จะกดปุ่มเพื่อให้เครื่องสุ่มลูกปิงปอง หมายเลขให้ลอยตัวขึ้นตามท่อด้านบนของแต่ละห้อง ในขณะออกรางวัล หากปรากฏว่าเครื่องชำรุดหรือขัดข้อง จะใช้เครื่องออกรางวัลแบบวงล้อดำเนินการแทน
6. พนักงานจะออกรางวัลที่ 4, 5 ด้วยการหมุนวงล้อไปจนครบทุกรางวัล
7. หลังจากเสร็จสิ้นการออกรางวัลที่ 2, 3, 4, 5 แล้ว ประธานกรรมการออกรางวัลจะเสี่ยงจับหมายเลขของกรรมการออกรางวัล เพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คนจาก 9 คน ทำหน้าที่ออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว และรางวัลที่ 1 ตามลำดับและประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบหมายเลขประจำหลักให้แก่ผู้ออกรางวัลคนละ 1 หมายเลข ใครได้หมายเลขใด จะยืนประจำหลักหมายเลขนั้น
8.  ก่อนออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว และรางวัลที่ 1 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติจะตรวจอุปกรณ์ ต่อไปพนักงานประจำอุปกรณ์การออกรางวัลในแต่ละหลักจะแสดงหมายเลขของลูกบอลพลาสติกตั้งแต่ 1 -9 ตามลำดับจนครบ 10 หมายเลข บรรจุในตลับทึบแสงปิดฝาให้แน่นใส่ลงในอุปกรณ์การออกรางวัลทีละลูก จนครบแล้วหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกัน
9.  การออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4 ครั้ง และเลขท้าย 2 ตัว 1ครั้ง ประธานกรรมการออกรางวัลเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดในแต่ละครั้ง
10.  พนักงานประจำอุปกรณ์ออกรางวัลในหลักนั้นหมุนอุปกรณ์ให้ลูกบอลคละกันตลอดเวลาที่กรรมการประจำหลักที่ถูกเสี่ยงเลือกยกคันยก เพื่อเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้า
11.  พนักงานประจำอุปกรณ์ออกรางวัลที่ถูกเสี่ยงเลือก เปิดฝาตลับลูกบอลหมายเลขและแสดงลูกบอลหมายเลขที่ตกลงมาในที่รองรับให้คณะกรรมการและประชาชนที่เป็นสักขีพยานในห้อง ออกรางวัลได้เห็นพร้อมกัน
12. หลักจากแสดงหมายเลขแล้วพนักงานประจำอุปกรณ์ออกรางวัลปิดฝาตลับลูกบอลหมายเลขและใส่ลงในอุปกรณ์เดิม เพื่อรอการเสี่ยงจากประธานกรรมการออกรางวัลว่าจะใช้อุปกรณ์หลักใดออกรางวัลเลขท้ายในลำดับต่อไปจนครบ
13.  การออกรางวัลที่ 1 พนักงานประจำอุปกรณ์ออกรางวัลจะหมุนอุปกรณ์ให้ลูกบอลคละกันตลอดเวลาเช่นเดียวกับการออกรางวัลเลขท้าย กรรมการผู้ทำหน้าที่ออกรางวัลทั้ง 6 คน จะยกคันยกเพื่อเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงมาในที่รองรับด้านหน้า
14. พนักงานจะนำพานโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขแล้วให้ประธานกรรมการออกรางวัลนำลูกบอลทั้ง 6 ลูก ใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากและพนักงานจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกัน
15.  ต่อไปประธานกรรมการ ฯ ออกรางวัลเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมา ครั้งละ 1 หลัก เพื่อเสี่ยงว่ากรรมการ ออกรางวัลในหลักใดจะเป็นผู้ออกรางวัลโดยวิธียกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงมาในที่รองรับเรียงลำดับก่อนหลัง แล้วนำไปวางไว้ที่หลักของตน
16. พนักงานประจำอุปกรณ์การออกรางวัลทุกหลักเปิดฝาตลับลูกบอลหมายเลข เพื่อแสดงหมายเลขให้คณะกรรมการออกรางวัล และประชาชนที่มาชมเป็นสักขีพยานในห้องออกรางวัลได้เห็นพร้อมกันผู้ประกาศจะประกาศผลออกรางวัลที่ 1 ตามหมายเลขที่ปรากฏต่อด้วยรางวัลข้างเคียงอีก 2 รางวัล
17. การออกรางวัลที่ 1 พิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาล กลุ่มที่ 1 (ชุดที่ 01-30) จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ 30 ล้านบาท และสลากกินแบ่งรัฐบาล กลุ่มที่ 2 (ชุดที่ 51-66) จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ 16 ล้านบาท จะใช้เครื่องออกรางวัลอัตโนมัติแบบ saturn
ลักษณะของเครื่องเป็นทรงกลมโปร่งใสทำด้วยอะคริลิก สามารถบรรจุลูกปิงปองหมายเลขได้ถึง 100 ลูก ตั้งแต่ 00-99
แต่ละหมายเลขจะมีสีแตกต่างกันไป โดยจะทำการออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลกลุ่มที่ 1 ก่อน
ซึ่งจะใส่ลูกปิงปองหมายเลขตั้งแต่หมายเลข 01-30 การทำงานของเครื่องจะใช้ระบบเป่าลมฟุ้งกระจายให้ลูกปิงปองหมายเลขคละกัน
และลูกปิงปองที่ถูกสุ่มเลือกจะลอยตัวขึ้นตามท่อด้านบนและไหลลงตามรางด้านข้าง จะทำการออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาล กลุ่มที่ 2
เป็นลำดับต่อไป ซึ่งจะใส่ลูกปิงปองหมายเลขตั้งแต่หมายเลข 51-66 การทำงานของเครื่องเช่นเดียวกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล กลุ่มที่ 1 หากปรากฏว่าเครื่องขัดข้องหรือชำรุดจะใช้เครื่องสำรองอีกเครื่องหนึ่งแทน และหากเกิดขัดข้องทั้งสองเครื่องพร้อมกันจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลแบบลาดกระบัง 6/5 โดยวิธียกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับดำเนินการแทน ในกรณีที่มิได้ออกรางวัล ณ ห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ใช้เครื่องออกรางวัลอัตโนมัติทั้งสองแบบ จะใช้เครื่องออกรางวัลแบบวงล้อดำเนินการออกรางวัลที่ 2 3 4 5 และจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลลาดกระบัง 6/5 ด้วยวิธียกคันเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับดำเนินการออกรางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
18.  หลังจากออกรางวัลสลากทุกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วพนักงานประจำอุปกรณ์รางวัลทุกหลักจะนำลูกบอลหมายเลขทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ ออกรางวัลเพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่ามีหมายเลขครบ 10 หมายเลข ในทุกหลักด้วย